TROPPSMØTE - Patruljer


Sted: Teinemyr/Savemyr

 

Velkommen til høstens første speidermøte som blir et Troppsmøte (5- 10-klasse samlet)

Kort agenda:

  • Oppmøte
  • Tur til Savemyr
  • Patrulje inndeling
  • Aktivitet i patruljen
  • Avslutting
  • Hjem

Ta med/ha på:

  • Speiderskjerf (til de som har fått)
  • Klær etter vær, vi er ute
  • Kniv i belte