Vandrer

Vandrer (8.-10. klasse)

Ordet vandrer refererer til at denne aldersgruppen er klar til å foreta en mer selvstendig vandring langs speiderveien, klar til å finne egne interesseområder og løsninger, utforske og ta initiativ til og ansvar for egen læring.

Vandrere har møter på tirsdager kl 18:00-20:00

Vandrerne har grønne programmerker. Les mere om vandrerprogrammet her  og "Jeg er beredt" her .

Gjennom arbeidet med vandrerprogrammet skal den enkelte speider:

 • Ta ansvar for egen læring
 • Få erfaring i ledelse
 • Få mulighet til å strekke egne grenser
 • Utforske nye aktivitetsområder og nye territorier
 • Oppleve et aktivt friluftsliv gjennom alle årstidene
 • Utvikle evnen til å orientere seg i samfunnet og motiveres til engasjement
 • Oppleve samarbeid og vennskap i patruljen
 • Utvikle respekt for andres livssyn og kultur
 • Gis mulighet til å utvikle egne holdninger til kristen tro
 • Få trening i prosjektledelse
 • Få trening i å holde oversikt over et større arbeide
 • Få trening i å finne frem til relevant stoff og orientere seg i samfunnet

Hva er en speider-tropp?
Stifinnere (5.-7. klasse) og Vandrere (8.-10. klasse) kalles samlet for troppen. I Lillesand speidergruppe har vi valgt å ha separate program for Stifinner og Vandrer. På noen av møtene er hele troppen samlet med felles aktiviteter for stifinner og vandrer, men som oftest har de to aldersgruppene ulike aktiviteter. Dette er fordi alle speidere skal gis en utvikling gjennom progresjon i aktiviteter. Det er også viktig at de eldste speiderne får større utfordringer enn de yngre speiderne i troppen. 

Dette er skjerfmerket for troppen

De forskjellige merkene

Programmerkene, som lærer deg grunnleggende speiderferdigheter, og er firkantet, jobber vi med på speidermøter. Vandrere har grønne programmerker.

Utfordringen: Dette merket kan du ta på egen hånd hjemme. Da kravene er litt forskjellig, er det ett skjema for stifinner  og ett for vandrer .

Fordypningsmerker: Det finnes over 100 forskjellige fordypningsmerker for speidere i troppen. Oversikt over disse finner du i speiderbasen her . De er felles for stifinnere og vandrere. 

Merkene med blå ring, kan tas av deg alene, de med grønn ring, må patruljen ta i fellesskap. Vi rekker ikke å ta alle på møtene, så hvis du har lyst til å ta flere er det helt greit å gjøre det. Da trenger vi en bekreftelse fra en foresatt når merket er utført.

 

Nyttig informasjon

Hvor skal merkene sys på speiderskjorta?

Slik syr du leirbålskappe

Mer informasjon om speideren finner du på Norges speiderforbund sin hjemmeside .

Hvis du  trenger noe utstyr, kan det være nyttig å ta en titt på speiderens egen nettbutikk .