Ledere

Navn telefon
Michael Danielsen 97055003
Tor Nordanger 90212676
Glenn Pettersen 45600808
Stian Harring 41547018
Steffi Kiedaisch 90289965

Lederne i stifinnergruppa kan kontaktes på felles epost: stifinnere@lillesandspeider.com