Rover

Rovere er speidere fra 16 år og oppover. Roverlaget kan også ha aspiranter som er fra 15 år. Laget er en selvstendig enhet som driver seg selv og velger sine egne ledere.

Rovere har ikke voksne ledere til å styre og stelle for seg, men roverlaget har flere ”guruer” til å hjelpe seg i visse sammenhenger.

Som rover har du mulighet for å få nye utfordringer som f.eks lederassistent. Du kan også påvirke hvordan speiderarbeidet drives i Norge, ved å engasjere deg i et av flere nettverk for rovere. Speidere over 16 år kan også søke på stillinger og verv i Norges speiderforbund.

Lillesand roverlag vil gjerne ha flere medlemmer: Ta kontakt med oss på epost: post@lillesandspeider.com

Link til Norges speiderforbunds roversider

Les om Rovernes beredskapsgruppe

Rovernes beredskapsgruppe i Kristiansand