Savemyr

Savemyr

Savemyr er en gammel husmannsplass fra 1810, og ligger i Kaldvell turområde (Lillesand). Speidergruppa har tatt området i bruk for sine egne aktiviteter knyttet til friluftsliv.

Plassen ligger rett ved turstien. På husmannsplassen gjenstår nå kun hustufter, og plassen er delvis igjengrodd av krattskog.

Plassering i kart på Gule sider: http://kart.gulesider.no/m/swK7Z

Lillesand speidergruppe har brukt flere helger og kvelder til å rydde området for krattskog. Det er også blitt laget enkle sittebenker og et forsvarlig ildsted med grill slik at det blir en fin rasteplass langs turstien. I 2009  fikk speidergruppa tilskudd fra MidtAgder friluftsråd for å gjennomføre dette arbeidet.

Etter at krattskogen nå er fjernet fra innmarken egner området seg fint som leirplass/teltplass. Det er også blitt gjennomført en åpen frilufts-dag for det almenne publikum. Vi har også planer om å innhente informasjon om historikk til en informasjonstavle som forteller turgåere om natur og kultur i området.

Se omtale i media:

http://www.lp.no/kultur/mange-besokte-camp-savemyr-1.889217

http://www.lp.no/kultur/velkommen-til-savemyr-1.889340