Gruppeledelse

Speidergruppa drives av frivillig arbeid. Vi legger stor vekt på at alle medlemmer (speiderne) skal ha mulighet for medbestemmelse. Speidergruppa er organisert i henhold til NSFs lover.   


Gruppetinget
Gruppetinget er gruppens besluttende organ. Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet.

Gruppetinget består av:
- Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
- En representant for hver påbegynt ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.

Gruppetinget i Lillesand speidergruppe møtes to ganger årlig.

Gruppestyre
Gruppestyre består av gruppeleder og minimum to styremedlemmer. Styremedlemmer velges av gruppetinget for 1 år.

Gruppestyre 2019:

  • Tone Falkenhaug
  • Michael Danielsen
  • Steffi Kiedaisch
  • Ingebjørg Borgemyr

Speiderledere
Lillesand speidergruppe har ledermøter en gang i måneden som inkalles og ledes av gruppeleder. Representant fra foreldregruppa kan også delta på disse møtene.

Navn Ansvarsområde  
Tone Falkenhaug Gruppeleder, Småspeider* 97521662 / 37272388
Ingebjørg Borgemyr Kasserer, Bever 91717095 
Michael Danielsen Tropp* 97055003
Glenn Pettersen Tropp (Vandrer) 45600808
Steffi Kiedaisch Tropp (Stifinner) 90289965
Eirik Nordby Tropp/Småspeider 48048972
Tor Nordanger Tropp (Vandrer) 90212676
Stian Harring Tropp (Stifinner) 41547018
Grete M Attwood      Bever*  91636685 
Monica Steinsvik Småspeider 90507176
Kristin Uleberg Småspeider 90593663

* Kontaktperson for enhet