Innkalling til Gruppeting tirsdag 12. november 2019

Innkalling til Gruppeting tirsdag 12. november 2019

Det innkalles herved til gruppeting for Lillesand Speidergruppe, tirsdag 12. november. Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år. 


Vi innkaller herved alle medlemmer (12 år og eldre), til Gruppeting i Lillesand speidergruppe
Tirsdag 12. november kl 18:00-20:00 på Lillesand Ungdomsskole

Speidere og Rovere!: Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. Husk at dette er din beste mulighet til å påvirke hvordan speidergruppa drives, så møt opp!

På agendaen står

  1. Fastsette medlemskontingenten for 2020.
  2. Vi tar tempen på gruppa!

Følgende har stemmerett:  Alle betalende medlemmer over 12 år (som fyller 12 år i 2019), og representanter (1 pr 10 medlem) fra troppens yngre medlemmer (5.-10. kl).

Følgende har møte- og talerett (men ikke stemmerett): Speidere i flokken (3.-4. kl) kan gis møte- og talerett av Gruppetinget, men ikke stemmerett.
Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer kan gis møte- og talerett av Gruppetinget.

Ta tempen på gruppa?
Lillesand speidergruppe har tidligere vedtatt en rekke strategiske mål, og en handlingsplan som vi skal følge for å nå disse målene.
Last ned Lillesand Speidergruppes Strategiske mål og Handlingsplan.
Denne planen er viktig når vi skal planlegge våre aktiviteter i årene fremover. Nå er det på tide å se gjennom målene, og "ta tempen". Hvor er vi, hva har vi oppnådd, og hva skal vi satse mere på i 2020? Her trenger vi innspill fra hele Gruppetinget.

 Velkommen!