Grøtfest


Sted: Lillesand Ungdomsskole

 

Velkommen til Grøtfest!

Vi inviterer til den årlige grøtfesten for speidere med foreldre og søsken.

Tirsdag 26. november, kl 17:30- ca 19:30
Lillesand ungdomsskole (aulaen)

NB! Viktig at speiderne kommer 17:15, slik at vi får samlet alle for innmarsj kl 17:30

Påmelding senest lørdag 24. november    på epost til paamelding_lillesandspeider@outlook.com (oppgi antall voksne og antall barn).

Pris:    20 kr, familie maks 100 kr. Husk kontanter!

Program:

 • Høytidelig seremoni med opptak av nye speidere (nye speidere og de som ble stifinnere i år).  Ved opptaket får de nye speiderne speiderskjerf, knute og enhetsmerke.
 • Loddsalg og bilder fra speideråret.
 • Salg/bytte av brukte speiderskjorter

Ta med:

 • Speidere bør ha på speiderdrakt hvis de har: speiderskjorte/bevergenser og skjerf
 • Hver familie tar med en gevinst til loddsalget av en verdi på maks 50 kr.
 • Kontanter til loddsalg m.m
 • Brukt speiderskjorte som du vil selge/bytte?
 • Denne gang ber vi foreldre til stifinnerne om å bli igjen litt for å rydde.

Salg av brukte speiderskjorter    
Har du en speiderskjorte som du ikke lenger har bruk for? Da kan du gjøre følgende:

 • Lag en lapp med navn på selger og prisen du vil ha og fest på skjorta m nål. 
 • Lever skjorta ved inngangen
 • Plukk opp pengene eller usolgt skjorte når Grøtfesten er slutt   

               

Speiderløfte –hva er det?

På Grøtfesten skal vi ha et høytidelig ”opptak” av nye medlemmer som skal avlegge speiderløftet, og få speiderskjerf. Her følger litt informasjon om speiderløfte fra Norges speiderforbund:

Speiderløfte    handler om vår vilje til å gjøre verden til et bedre sted å være. Gjennom å avlegge speiderløftet under en høytidelig speideropptakelse forplikter hver enkelt speider seg til å gjøre sitt beste. De yngste speiderne har et enklere løfte enn de eldre:

Speiderløfte for Bevere (1.-2. klasse)
”Jeg lover å gjøre mitt beste, hjelpe andre og være en god venn”

Speiderløfte for Småspeidere, Tropp og Rover (fra 3. klasse) og eldre
”Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.”

Søke mitt livssyn?    
På verdensbasis finnes det speidere innenfor alle de store religionene. Å søke sitt livssyn innebærer å utvikle sin oppfatning av hvordan man får kunnskap om verden, hvordan man bør leve, av menneskeverd og oppfatninger av hva som er riktig og galt, godt og ondt. Livssyn dekker på denne måten både religiøse og sekulære aspekter ved menneskets søken etter mening med livet. I Lillesand speidergruppe har vi ikke vektlagt det kristne budskapet, men vi bidrar aktivt i en gudstjeneste før jul hvert år (fredslysmesse).

Hjelpe andre og leve etter speiderloven?    
Dersom vi speidere skal skape en bedre verden for alle, må vi starte med oss selv. Speiderloven gir deg noen gode retningslinjer for hvordan en speider bør være, og denne loven må du kjenne til før du kan bli tatt opp som speider.

Vi oppfordrer alle å se på speiderlovene før grøtfesten!!

Speiderloven  

 1. En speider søker sin tro og respekterer andres.
 2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
 3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
 4. En speider er en god venn.
 5. En speider er ærlig og pålitelig.
 6. En speider kjenner naturen og verner om den.
 7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
 8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
 9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
 10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.