Bier og Honning


Sted: Speiderhytta

 

Idag skal vi få lære om bienes hemmelige liv!

Hvordan lager de honning? Er bier husdyr? Hvorfor er biene viktige for oss?

Oppmøte: Speiderhytta

Dette møtet bidrar til merket: Matauk