Kniv og bål


Sted: Holta

 

På dette møtet jobber vi videre med hvordan vi skal bruke kniv på en sikker og god måte, hvordan vi tenner bål og hvordan man oppfører seg ved bålet. 

Ta med: Kniv (i belte) hvis du har 

Oppmøte: Parkeringsplassen på Holta

Kartlenke: https://kart.1881.no/?lat=58.25780674459275&lon=8.358272910118104&z=17&v=&r=&o=&laye