LEDER

Velkommen til Lederpatruljen
Her ligger informasjon til ledere i Lillesand speidergruppe

VIKTIGE DATOER:

Fellesarrangement:

Referater fra Ledermøter: http://lillesand.speidergruppe.org/LEDER/Referater

Kontaktinfo til ledere: http://lillesand.speidergruppe.org/Gruppa/Informasjon-til-foreldre/Kontaktinformasjon

Dokumentarkiv for ledere: https://sites.google.com/site/lillesandspeidergruppeledere/?pli=1

UTLEGG:
Fyll ut skjema (beløp inkludert mva). Send skjema + kvitteringer til kasserer Ingebjørg Borgemyr iborgemyr@icloud.com  

Skjema for refusjon av utlegg i excel  
Skjema for refusjon av utlegg i word