FORELDREFORENINGEN

Norges speiderforbund er en frivillig organisasjon. Speiderarbeidet i Lillesand drives og ledes av voksne på ”dugnad”. Gruppas aktiviteter er derfor avhengig av foreldrenes engasjement for å kunne drive gruppa.


Speidergruppas Foreldreforening

Alle foreldre og foresatte til barn i Lillesand speidergruppe er automatisk medlem i Foreldreforeningen. Medlemskapet er gratis! 

 Foreldreforeningen har til formål å være en støtteforening for speiderarbeidet. For eksempel:

  • Dugnadsarbeid på speiderhytta
  • Innkjøp/forberredelser ved fellesarrangement (Grøtfest)
  • Salg av julenek i desember (inntekt til speidergruppa)
  • Kjøring til og fra turer
  • Vedlikehold (vask/tørk) av utstyr

Ut over dette er alle foreldre selvfølgelig velkommen til å delta på turer og møter. Foresatte er også velkommen som speiderledere. Den eneste nødvendige kvalifikasjonen er at man er glad i barn og ønsker å dele flotte opplevelser med dem. Alle voksne som ønsker å bidra som leder får tilbud om lederutdanning ved Norges Speiderforbund, betalt av speidergruppa. 

Det blir holdt foreldremøte for alle foresatte 1-2 ganger i året. Informasjon om foreldrerepresentanter og foreldrenes rolle finner du her: http://lillesand.speidergruppe.org/Gruppa/Informasjon-til-foreldre

Foreldregruppa = foreldrerepresentanter (også vara)

Foreldreforeningens arbeid koordineres av Foreldregruppa som består av 1-2 foreldre fra hver enhet (Bever, Småspeider, Stifinner, Vandrer).

Foreldregruppe 2019-2010

Vandrer (8-10 kl) : Gunhild Homme, Eva Muan Eikeland, Johannes Vallesverd

Stifinner ( 6-7. kl):

Småspeider (3- 4. kl): Fride Heddeland

Bever (1- 2. kl): Bjarte Karlsen