Troppen

Troppen er speidere i alderen 10-15 år, eller 5.-10. klassetrinn.  Troppen har møter på tirsdager kl 18:00-20:00.

Troppen er inndelt i patruljer og patruljene ledes av patruljefører (peff) og assistent (ass), under tilsyn av voksne ledere. Bruk av patruljesystemet med ledere som veiledere, tilegning av praktiske ferdigheter via «learning by doing», opplevelse, variasjon, ansvarstrening og prosjektarbeid står sentralt i programmet for tropp.

Alle speidere skal gis en utvikling gjennom progresjon i aktiviteter. Det er også viktig at de eldste speiderne får større utfordringer enn de yngre speiderne i troppen.Treningsprogrammet for troppen er derfor delt i to - et stifinnerprogram for 5.-7. klasse og et vandrerprogram for 8.-10. klasse.

Stifinner (5.-7. klasse)

Ordet stifinner illustrerer at denne aldersgruppen begynner virkelig å følge speiderveien og tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å klare seg som speider.

Stifinnere har blå programmerker. Les mere om stifinnerprogrammet her  og "Jeg er beredt" her .

Gjennom arbeidet med stifinnerprogrammet skal den enkelte speider:

 • Utvikle praktiske ferdigheter
 • Benytte egne ferdigheter, kunnskaper og kreativitet til å løse nye oppgaver
 • Prøve seg på ledelse
 • Oppleve et aktivt friluftsliv og lære å verdsette det
 • Bli kjent med samfunnet og bli bevisst muligheten til å påvirke det
 • Oppleve samarbeid og vennskap i patruljen
 • Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag

Vandrer (8.-10. klasse)

Ordet vandrer refererer til at denne aldersgruppen er klar til å foreta en mer selvstendig vandring langs speiderveien, klar til å finne egne interesseområder og løsninger, utforske og ta initiativ til og ansvar for egen læring.

Vandrerne har grønne programmerker. Les mere om vandrerprogrammet her og "Jeg er beredt" her .

Gjennom arbeidet med vandrerprogrammet skal den enkelte speider:

 • Ta ansvar for egen læring
 • Få erfaring i ledelse
 • Få mulighet til å strekke egne grenser
 • Utforske nye aktivitetsområder og nye territorier
 • Oppleve et aktivt friluftsliv gjennom alle årstidene
 • Utvikle evnen til å orientere seg i samfunnet og motiveres til engasjement
 • Oppleve samarbeid og vennskap i patruljen
 • Utvikle respekt for andres livssyn og kultur
 • Gis mulighet til å utvikle egne holdninger til kristen tro
 • Få trening i prosjektledelse
 • Få trening i å holde oversikt over et større arbeide
 • Få trening i å finne frem til relevant stoff og orientere seg i samfunnet

De forskjellige merkene

Programmerkene, som lærer deg grunnleggende speiderferdigheter, og er firkantet, jobber vi med på speidermøter. Stifinner har blå, vandrer grønne.

Utfordringen: Dette merket kan du ta på egen hånd hjemme. Da kravene er litt forskjellig, er det ett skjema for stifinner og ett for vandrer .

Fordypningsmerker: Det finnes over 100 forskjellige fordypningsmerker for speidere i troppen. Oversikt over disse finner du i speiderbasen her . De er felles for stifinnere og vandrere. 

Merkene med blå ring, kan tas av deg alene, de med grønn ring, må patruljen ta i fellesskap. Vi rekker ikke å ta alle på møtene, så hvis du har lyst til å ta flere er det helt greit å gjøre det. Da trenger vi en bekreftelse fra en foresatt når merket er utført.

Nyttig informasjon

Hvor skal merkene sys på speiderskjorta?

Slik syr du leirbålskappe

Mer informasjon om speideren finner du på Norges speiderforbund sin hjemmeside .

Hvis du  trenger noe utstyr, kan det være nyttig å ta en titt på speiderens egen nettbutikk .