Førstehjelp


Sted: Speiderhytta

 

En speider er beredt (= klar) til å hjelpe når det trengs! Derfor er det viktig å både lære om og øve på forstehjelp!

Oppmøte: Speiderhytta
Lekse til idag: Sammen med dine foresatte undersøk hvilket førstehjelpsutstyr dere har hjemme.

Dette møtet bidrar til følgende merker:

Førstehjelp

  1. Delta i en førstehjelpsøvelse hvor dere må sørge for frie luftveier, legge en pasient i sideleie og ringe 113.
  2. Vis hvordan man kan stanse en blødning, og forbinde den.
  3. Vit hvordan du kan unngå, kjenne igjen og behandle brannskader og gnagsår.
  4. Vit hvordan du kan forebygge frostskader og nedkjøling.
  5. Sammen med dine foresatte undersøk hvilket førstehjelpsutstyr dere har hjemme.

Jeg-er-beredt:

3-Vise at du kjenner nødnummerne og kunne varsle om en ulykke.

4-Vite hvordan man unngår at flere kommer til skade ved en ulykke

5-Finne ut hvilke ulykker og farlige situasjoner som kan oppstå hjemme hos deg, og hvordan du kan unngå dem

13-Vise at du kan stanse en blødning, behandle småskader, flis, gnagsår, 1.gradsforbrenning og frostskader

14-Vise at du kan sørge for frie luftveier, og kan legge en pasient i sideleie

15-Kjenne symptomene på sirkulasjonssvikt

16-Kjenne til hva epilepsi og diabetes er, og hvordan det utarter seg