Klar for leir

Klar for leir

3. juli 2013:  For å være mest mulig forberredt til sommerens landsleir, har vandrergruppa jobbet med forhåndsoppgavene til leiren.


 Det er en lang og imponerende liste som vandrerne nå har fullført. 11 vandrere skal delta på landsleiren, og alle har fullført kravene til merket "Klar for Leir".
 Vandrerpatruljen har jobbet sammen for å nå følgende mål i forberredelsesmerket:

1.       Haik: Gjennomføre en patruljehaik.

2.        Mat: Lag et måltid som kan lages på leir eller tur, der det blir lagt vekt på råvarene som brukes og gjerne noe som representerer ditt lokalmiljø.

3.      Miljø: Lag et miljøløfte som skal holdes under leiren.

4.      Presentasjon: Lag en patrulje- og/eller troppspresentasjon som viser fram hvordan patruljen har løst resten av forhåndsoppgavene

5.       Ta «Jeg er beredt»-merket for vandrere:                             

1.       Vise at du kan ha hovedansvar for planlegging og gjennomføring av en patruljetur med utgangspunkt i heftet «Sikkerhet på tur».

2.       Vise at du kan utføre en risikoanalyse i forkant av en patruljetur.

3.       Vise at du kan ta ledelsen på et ulykkessted og kunne prioritere de viktigste skadene først.

4.       Vise at du kan behandle skader som følge av giftige og etsende væsker, elektrisitet og dyrebitt, og kunne avgjøre om en skade er så alvorlig at den må få tilsyn av en lege.

5.       Vite hvilke skader og sykdommer som kan føre til sirkulasjonssvikt, og kunne forebygge dette.

6.       Vise at du kan førstehjelp ved akutt forgiftning, og vite hva Giftinformasjonssentralen kan hjelpe deg med.

7.       Vise at du kan utføre livberging fra vann.

8.       Vise at du kan utføre hjerte-lunge-redning med riktig dybde og frekvens sammen med en annen person, og vite hvordan man bytter på underveis.

9.       Vise at du kan utføre livreddende førstehjelp ved akutte sykdomstilstander (epilepsi, diabetes og hjerteinfarkt).

10.    Vise at du kjenner til alternative måter å skaffe hjelp på når telefonen ikke kan brukes (nødpeilesender osv).

11.    Vise at du kan angi din posisjon på kartet slik at andre kan finne deg ved en evt ulykke.

12.    Vise at du kan lage og overnatte i nødbivuakk/nødly.