Ekspedisjon "Klin-Toki"

Ekspedisjon "Klin-Toki"

24. september 2012. Arbeidet med å rive de gamle speiderhyttene på Neset ved Grimevann fortsatte søndag 16.september 2012. Av tømmeret bygget speiderne to flotte flåter!


 

 

De fire hyttene ble bygget av Lillesandspeidere på 1980-tallet. Hyttene er tømret eller laget av stein, og det er tydelig at det ligger mye arbeid bak byggingen av disse. Nå er Neset et naturreservat, og hyttene har ikke blitt brukt på 20 år. Kommunen har derfor bedt speidergruppa om å rydde opp søppel, rive hyttene og fjerne tømmeret. Noen av stokkene var dessuten gamle telefonstolper som inneholder giftig kreosot, og som ikke er bra for livet i naturen! 12 speidere og 7 voksne deltok i arbeidet. Speiderne fikk i oppgave å bygge flåter for å frakte tømmer og søppel ut av reservatet. Byggingen foregikk delvis ute i vannet, og krevde gode surre-kunnskaper hos speiderne. Resultatet ble to flotte flåter. Søppel ble lastet på flåtene som ble padlet inn til pumpestasjonen. Begge flåtene bestod denne testen, og derved er det bevist at de første speiderne på Neset kan ha ankommet sjøveien ved hjelp av flåter....   Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people (Thor Heyerdahl)