Kontaktinformasjon

Speiderledere høsten 2019


Navn Ansvarsområde  
Tone Falkenhaug Gruppeleder, Småspeider* 97521662 / 37272388
Ingebjørg Borgemyr Kasserer, Bever 91717095 
Michael Danielsen Tropp* 97055003
Glenn Pettersen Tropp (Vandrer) 45600808
Steffi Kiedaisch Tropp (Stifinner) 90289965
Eirik Nordby Tropp/Småspeider 48048972
Tor Nordanger Tropp (Vandrer) 90212676
Stian Harring Tropp (Stifinner) 41547018
Grete M Attwood      Bever*  91636685 
Monica Steinsvik Småspeider 90507176

* Kontaktperson for enhet

Alle henvendelser til speidergruppa: post@lillesandspeider.com  

Spørsmål som gjelder bevere (1.-2. kl): grete.mortensen@gmail.com  

Spørsmål som gjelder småspeidere (3.-4. kl):   t onef@hi.no

Spørsmål som gjelder stifinner og vandrer (5.-7. kl, 8.-10. kl): stifinnere@lillesandspeider.com   

Spørsmål som gjelder rover (videregående og eldre): tonef@hi.no