Gruppeledelse

Speidergruppa drives av frivillig arbeid. Vi legger stor vekt på at alle medlemmer (speiderne) skal ha mulighet for medbestemmelse. Speidergruppa er organisert i henhold til NSFs lover.   


Gruppetinget
Gruppetinget er gruppens besluttende organ. Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet.

Gruppetinget består av:
- Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
- En representant for hver påbegynt ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.

Gruppetinget i Lillesand speidergruppe møtes to ganger årlig.

Gruppestyre
Gruppestyre består av gruppeleder og minimum to styremedlemmer. Styremedlemmer velges av gruppetinget for 1 år.

Gruppestyre 2017:

  • Tone Falkenhaug
  • Hanne Støldal
  • Michael Danielsen
  • Jorunn Ravnevand
  • Steffi Kiedaisch

Speiderledere
Lillesand speidergruppe har ledermøter en gang i måneden som inkalles og ledes av gruppeleder. Representant fra foreldregruppa kan også delta på disse møtene.

Navn Ansvarsområde  
Tone Falkenhaug Gruppeleder   97521662 / 37272388
Rannveig Bildøy Kasserer 45411422
Hanne Støldal Tropp 37274073  /98671256
Paul Nørsett Tropp 900 67843
Espen Ringvold Tropp 93045826
Michael Danielsen Tropp 97055003
Jorunn Ravnevand Småspeider* 41616017
Cecilie Neset Gjære Småspeider 90140992
Simón López  Småspeider 99160153
Glenn Pettersen Tropp 45600808
Ole Thomas Røyland Tropp 41690394
Steffi Kiedaisch Bever/Tropp 90289965
Ingeborg Næs Bever 94439517
Eirik Nordby Vandrer/Rover   48048972
Tord Haarklau Tropp 45233300
Tor Nordanger Tropp 90212676
Kyrre Sæbø Austbø Tropp 48100582
Stian Harring Tropp 41547018

* Kontaktperson for enhet