Oppstart våren 2019

Oppstart våren 2019

Godt nytt år og velkommen til et nytt spennende speiderår! 
Aktivitetene for alle enhetene starter opp denne uken!


Oppstart for de ulike enhetene er som følger:

Bevere  (1.-2. klasse): Mandag 14. januar kl 17:30-18:30. Speiderhytta      

Småspeidere  (3.-4. klasse): Mandag 14. januar kl 17:30-19:00. Kaldvell gård (p-plass)

Troppen  (Stifinnere 5.-7. kl OG Vandrere 8.-10. kl): Tirsdag 15. januar kl 18:00-20:00. Teinemyr

Program for de ulike enhetene blir lagt ut på nettsiden:
Bever: http://lillesand.speidergruppe.org/index.php/Bever/Beverkalender  
og her: http://lillesand.speidergruppe.org/index.php/content/view/full/68359

Småspeider: http://lillesand.speidergruppe.org/index.php/content/view/full/68391  

Troppen: http://lillesand.speidergruppe.org/content/view/full/68194