Innkalling til Årsmøte/Gruppeting 2019

Innkalling til Årsmøte/Gruppeting 2019

Det innkalles herved til årsmøte i gruppetinget for Lillesand Speidergruppe, tirsdag 12. februar kl 18:00 Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år


Til:   Speidere, rovere og ledere (medlemmer av Lillesand Speidergruppe)

I henhold til Norges speiderforbunds lover § 2-2 innkalles det til gruppetingets årsmøte i Lillesand speidergruppe.

Møtet avholdes tirsdag 12. februar kl 18:00 på Lillesand Ungdomsskole

Last ned sakspapirer:
Innkalling med agenda og foretningsorden
Årsmelding    
Årshjul

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Saker som ønskes behandlet på tinget må være sendt gruppestyret  (v/ tonef@hi.no  ) før 5. februar 2019.

Speidere!: Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. Husk at dette er din beste mulighet til å påvirke hvordan speidergruppa drives, så møt opp!

NB! Det er speiderne (medlemmer) som skal møte: Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer kan gis møte- og talerett av Årsmøtet/Gruppetinget.

Følgende har stemmerett på årsmøtet: Alle betalende medlemmer over 12 år (som fyller 12 år i 2019). Representanter fra troppens (5.-10. kl) yngre medlemmer (1 pr 10 medlem).

Speidere i flokken (3.-4. kl) kan gis møte- og talerett av Årsmøtet/Gruppetinget, men ikke stemmerett.

Agenda

  1. Konstituering av gruppetinget
  2. Årsmelding 2018
  3. Regnskap 2018
  4. Budsjett 2019
  5. Valg
  6. Innkomne saker /orienteringer

Enkel bevertning

--------------------------------------------------------------------

Velkommen!
Tone Falkenhaug
Gruppeleder